Gr
Bg
En
Цени за счетоводни услуги
Ценовата политика на „АИКА КОНСУЛТИНГ”ЕООД е гъвкава и справедлива, съобразена с документооброта . Нашите цени са коректни, прозрачни и ясни. Клиентите са спокойни , че заплащат за реално ползвана счетоводна услуга.
ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
 

ФИРМИ НЕ РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Документооборот

до 30 документа

до 30 документа

Персонал

Самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващо се лице

ЦЕНА:

40 лв.

80 лв.

Документооборот

до 60 документа

до 60 документа

Персонал

до 3 човека персонал

до 3 човека персонал

ЦЕНА:

80 лв.

150 лв.

Документооборот

до 100 документа

до 100 документа

Персонал

до 3 човека персонал

до 3 човека персонал

ЦЕНА:

100 лв.

200 лв.

Документооборот

до 200 документа

до 200 документа

Персонал

до 5 човека персонал

до 5 човека персонал

ЦЕНА:

150 лв.

300 лв.

Документооборот

над 200 документа

над 200 документа

Персонал

над 5 човека персонал

над 5 човека персонал

ЦЕНА:

По договаряне

По договаряне

 

Ако персоналът Ви надхвърля бройката, посочена в по-горната таблица, таксата се увеличава, както следва:

От   5 до 10 човека

20 лв.

От 11 до 20 човека

50 лв.

От 21 до 50 човека

100 лв.

 

ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ БЕЗ АБОНАМЕНТ

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Документооборот

до 50 документа

150.00 лв.

Документооборот

от 50 до 100 док.

200.00 лв.

Документооборот

от 100 до 200 док.

300.00 лв.

Документооборот

над 200 док.

по договаряне

 

Попълване ГДД на физически лица

В зависимост от сложността

от 30.00 до 100.00 лв.

Изготвяне на нулева ДДС декл.

30.00 лв.

Счетоводна консултация

20.00 лв.

 

Отстъпки:

* за втора фирма 10 % отстъпка от цената на счетоводното обслужване

* за следващи фирми по 20% отстъпка, но не повече от 50%

 

ЗАБЕЛЕЖКА:ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ВКЛЮЧЕНО ДДС!

Искате ли да работите с нас?