Gr
Bg
En

Finance

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Нa 04.08.2020 г. АИКА КОНСУЛТИНГ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6129-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19; постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране: 04.08.2020 г.
Дата на приключване: 04.11.2020 г.
Обща стойност на проекта: 7 700 лв.

Финансиране БФП: 100%