Gr
Bg
En
Υπηρεσίες
Επιστροφή ΦΠΑ από την ΕΕ

1. Ποιος μπορεί να επιστρέψει τον ΦΠΑ που έχει πληρωθεί στο εξωτερικό;

α) Ο ΦΠΑ μπορεί να επιστραφεί από την ΕΕ αν είστε εταιρεία εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ στη Βουλγαρία.
β) Έχετε τιμολόγια που εκδίδονται από εταιρείες στην ΕΕ όπου έχετε χρεώσει ΦΠΑ.
γ) Ο ΦΠΑ που χρεώνεται επιστρέφεται για αγορασμένα αγαθά ή / και υπηρεσίες για τα οποία η εταιρεία σας θα δικαιούται πίστωση φόρου εάν αυτά τα αγαθά ή / και οι υπηρεσίες αγοράστηκαν στη Βουλγαρία.

2. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για επιστροφές ΦΠΑ;

α) Το πρόσωπο που επιστρέφει τον ΦΠΑ για τα αγαθά που αγόρασε, τις υπηρεσίες που έλαβε ή εισήγαγε, είναι εγγεγραμμένο για ΦΠΑ στη Βουλγαρία.
β) Το πρόσωπο που επιστρέφει τον ΦΠΑ δεν πρέπει να έχει προβεί σε παράδοση αγαθών και υπηρεσιών με τόπο εκπληρώσεως στο έδαφος του κράτους μέλους επιστροφής κατά την περίοδο επιστροφής, με εξαίρεση τις υπηρεσίες μεταφορών και τις παρεπόμενες υπηρεσίες για τις οποίες απαλλάσσονται πίστωση φόρου ή φορολογητέα με μηδενικό συντελεστή ή / και παροχές για τις οποίες ο δικαιούχος είναι ο υπόχρεος για την πληρωμή του φόρου σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους επιστροφής.
γ) Το δικαίωμα επιστροφής υφίσταται όταν ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει την απαίτηση χρησιμοποιεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες για φορολογητέες παραδόσεις ή για φορολογητέες και απαλλασσόμενες παροχές για τις οποίες δικαιούται μερική επιστροφή.
δ) Ελάχιστα κατώτατα όρια ανάκτησης - Το όριο αυτό είναι διαφορετικό για τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, για τη Γερμανία για τριμηνιαία αιτήματα είναι 50 ευρώ, και για το έτος 400 ευρώ.
ε) Το πρόσωπο που επιστρέφει τον ΦΠΑ για τα αγαθά που αγοράζει, τις υπηρεσίες που λαμβάνει ή εισάγει πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζονται στο κράτος μέλος επιστροφής.
στ) Κάθε εταιρεία και οργανισμός που είναι εγγεγραμμένος στη χώρα σύμφωνα με το νόμο ΦΠΑ και έχει έξοδα στο εξωτερικό για τα οποία έχει επιβληθεί φόρος μπορεί να υποβάλει αίτηση επιστροφής χρημάτων. Υπάρχει πρόβλημα μόνο εάν αυτή η εταιρεία είναι καταχωρημένη ως νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στη χώρα από την οποία επιθυμεί να ανακτήσει τον ΦΠΑ.

3. Πως επιστρέφεται ο ΦΠΑ;

Ζητώντας επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας στην αρμόδια φορολογική διοίκηση της χώρας στην οποία χρεώσατε τον φόρο. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, στην αρχή ανάκτησης του κράτους μέλους ανάκτησης μέσω μιας αποκλειστικής εφαρμογής WEB στην ιστοσελίδα της NRA. https://inetdec.nra.bg

4. Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ;

Ναι, η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο στις 30.09 του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή φόρου. Η περίοδος επιστροφής του φόρου είναι ημερολογιακό τρίμηνο ή / και ημερολογιακό έτος. (μέχρι ένα άτομο κατ 'ανώτατο όριο μπορεί να υποβάλει πέντε αιτήσεις επιστροφής χρημάτων - τέσσερις για τα τέσσερα τρίμηνα και ένα για το ημερολογιακό έτος).

• 1η αίτηση - Για το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος), κατατίθεται μέχρι τις 30.04.

• 2η αίτηση - Για το δεύτερο τρίμηνο του έτους (Απρίλιος-Ιούνιος), υποβληθείσα στις 31.07.

• 3η αίτηση - Για το τρίτο τρίμηνο του έτους (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), που υποβλήθηκε στις 31.10.

• 4η αίτηση - Για το τέταρτο τρίμηνο του έτους (Οκτώβριος-Δεκέμβριος), που υποβλήθηκε στις 31.01. τον επόμενο χρόνο;

• 5η αίτηση - Ετήσια αίτηση για ολόκληρο το έτος κατατίθεται μέχρι τις 30.09. του χρόνου

Για περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και την υποβολή του αιτήματος επιστροφής του ΦΠΑ, επικοινωνήστε στο aicaconsultinginfo@gmail.com ή στο 0746/22008;

5. Ποιος υποβάλλει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ;

Η αίτηση και η κοινοποίηση μπορούν να υποβληθούν στo NRA από τον διαχειριστή της δικαιούχου εταιρείας ή από άλλο ρητά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

6. Ποια δεδομένα πρέπει να παρέχει η δικαιούχος εταιρεία ως εντολέας;

α) το όνομα και την πλήρη διεύθυνση και το τηλέφωνο του δικαιούχου της επιστροφής.
β) περιγραφή της οικονομικής δραστηριότητας για την οποία προορίζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προορίζονται, με τους εναρμονισμένους κωδικούς που ορίζονται στο 34α, παρ. Παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου - NACE.BG 2008.
γ) την περίοδο ανάκτησης που καλύπτεται από την αίτηση.
δ) δήλωση του αιτούντος ότι δεν πραγματοποίησε παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες με τόπο εκπληρώσεως στο έδαφος του κράτους μέλους επιστροφής κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδόσεως, με εξαίρεση τις υπηρεσίες μεταφορών και τις συναφείς υπηρεσίες, οι οποίες συνιστούν απαλλάσσονται οι παροχές με δικαίωμα πίστωσης φόρου ή φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή ή / και παροχές για τις οποίες ο δικαιούχος είναι ο οφειλέτης του φόρου σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους επιστροφής ·
ε) αριθμός αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθ. 94 παρ. 2 του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας και του προθέματος BG
στ) στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των IBAN και των κωδικών BIC.
ζ) Στοιχεία σχετικά με τιμολόγια ή έγγραφα εισαγωγής

7. Πόσος καιρός χρειάζεται για τη ήψη των χρημάτων;

Το κράτος μέλος επιστροφής κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφασή του να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση επιστροφής εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή του από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Μετά την έγκριση της αίτησης, το εγκεκριμένο ποσό καταβάλλεται από το κράτος μέλος επιστροφής το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 ή, σε περίπτωση που ζητούνται πρόσθετες ή συμπληρωματικές πληροφορίες, λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 21.

8. Από ποιες χώρες μπορεί να επιστραφεί ο ΦΠΑ;

Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ αποδίδουν ΦΠΑ και όλα αυτά γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πράγμα που καθιστά τη διαδικασία πιο εύκολη και τα κάνει ταχύτερη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου του έτους που ακολουθεί το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη, η οποία είναι καλή. Εκτός της ΕΕ, ορισμένες χώρες, όπως η Ελβετία και η Νορβηγία, επιστρέφουν επίσης τον ΦΠΑ, αλλά κατατίθενται με πρωτότυπα τιμολόγια, πρωτότυπα πληρεξούσια και όλα αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυστηρά η προθεσμία υποβολής της απαίτησης είναι η 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, δηλαδή. είναι τρεις μήνες μικρότερη.

AT Αυστρία

BE Βέλγιο

Κυπριακή Δημοκρατία

CZ Δημοκρατία της Τσεχίας

DE Γερμανία

Δ. Βασίλειο της Δανίας

EL Ελλάδα

EE Δημοκρατία της Εσθονίας

Βασίλειο της Ισπανίας

FI Δημοκρατία της Φινλανδίας

FR Γαλλία

HU Ουγγαρία

GB Ηνωμένο Βασίλειο

ΙΕ Ιρλανδία

IT Ιταλία

LT Δημοκρατία της Λιθουανίας

LU Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Δημοκρατία της Λετονίας

MT Μάλτα

NL Κάτω Χώρες

PL Πολωνία

PL Πολωνία

PT Πορτογαλία

RO Ρουμανία

SE Σουηδία

SI Δημοκρατία της Σλοβενίας

SK Δημοκρατία της Σλοβακίας

Επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας;